Geschiedenis


 

Navigators ging van start in de jaren 30, toen Dawson Trotman, een jonge timmerman uit Californië, een visie kreeg van God. Toen hij de voordelen van simpel discipelschap ging zien in zijn eigen leven, wilde hij deze doorgeven aan anderen. Hij raakte geïnspireerd door 2 Timotheüs 2:2:

‘Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.

Trotman begon zijn werk onder scholieren en later in de marine. Hier startte hij groepjes waarin ze samen konden bidden en Bijbellezen. Deze jongeren raakten enthousiast en vroegen aan Trotman of hij hun vrienden ook kon onderwijzen. ‘Leren jullie hen het maar!’, was hierop zijn antwoord. De naam ‘Navigators’ komt voort uit deze link met de marine: samen door het leven navigeren en Jezus de koers laten bepalen. Het doel van Navigators werd ook snel bepaald: Christus kennen én hem bekendmaken. Vanuit deze overtuiging ontstonden in Nederland ook de Navigators studentenverenigingen.

In 2003 is uiteindelijk besloten om ook in Den Haag te starten met een Navigators Studentenvereniging. Dit mocht uitgroeien tot een groep van ongeveer 50 leden.